Αιτήσεις
Αιτήσεις

Αιτήσεις Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Αίτηση Αρχικής Χορήγησης Μερίσματος
Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος
Αιτήσεις Χορήγησης Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας 
Αίτηση Χορήγησης Μερίσματος στην Ορφανική Οικογένεια και Βοηθήματος Θανάτου
Αίτηση για Χορηγίες
Αίτηση για αλλαγή λογαριασμού τραπέζης
Αίτηση για αναγνώριση γάμου
Αίτηση Διακανονισμού ΜΤΣ

 

Αιτήσεις ΕΛΟΑΣ

Αίτηση Επιστροφής Κρατήσεων
Αίτηση για εφάπαξ χρηματικό βοήθημα για μετόχους
Αίτηση για εφάπαξ χρηματικό βοήθημα θανάτου
Αίτηση για εφάπαξ χρηματικό βοήθημα πέραν 35ετίας
Αίτηση για συμπληρωματικό εφάπαξ Ν.4609/19
Αίτηση για προκαταβολή έναντι εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος
Αίτηση χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΣ
Αίτηση χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΣ τέκνων
Αίτηση χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΙΑ
Αίτηση χρηματικής αρωγής ΕΛΧΑΟΙΑ τέκνων

Αιτήσεις Χορήγησης Βοηθήματος Οικογενειακής – Επαγγελματικής Αυτοτέλειας

Αίτηση Τέκνου Μετόχου με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας
Αίτηση Τέκνου Μετόχου λόγω τέλεσης γάμου
Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου λόγω τέλεσης γάμου
Αίτηση Τέκνου Μετόχου για σοβαρούς λόγους υγείας
Αίτηση Τέκνου Μερισματούχου για σοβαρούς λόγους υγείας
Αίτηση Μετόχου λόγω αποστρατείας 2412/Φ.951/360/431347 (άρθρο 3, παρ. 3)

αρμοδιοτητες 1, 2, 3
αρμοδιοτητες 1, 2, 3

Οικονομικές καταστάσεις ανά έτος

Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2013
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2014
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2015
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2016
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2017
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2018
Οικονομικές Καταστάσεις ΕΚΟΕΜΣ 2019

Μηνιαία πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού:

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2023 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2018
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2015

Άλλες αιτήσεις

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2023 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2022
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2021
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2020
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2019
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2018
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΚΟΕΜΣ 2015